Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie finansowym

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 29/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia procedur postępowania w ZSOMS w Ostrowcu Św. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 22/2020 z dnia 22 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie finansowym

21 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 21/2020 z dnia 20 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

w sprawie: działań mających na celu zapobieganie oraz przeciwdziałanie zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 11/2020 z dnia 12 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Szkolnych regulaminów rekrutacji do ZSOMS na rok szkolny 2020/2021

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 15/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie: ustalenia warunków i sposobów przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania  w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 13/2020 z dnia 25 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie: realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 12/2020 z dnia 24 marca 2020 r.

Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 12/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 19/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie: uchylenia dokumentów z aktów prawa wewnątrzszkolnego

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 20/2020 z dnia 4 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany w planie finansowym

12 maja 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 18/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r.