Dostęp do informacji publicznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne, bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in.: informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu.
Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej to władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, ich zamknięty katalog określony jest w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  
 
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można składać:
  • w wersji elektronicznej na adres: sekretariat@sms.ostrowiec.pl
  • w wersji papierowej w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
  • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2019-04-24
Data publikacji:2019-04-24
Osoba sporządzająca dokument:Sylwester Misiura
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:1861