Klauzula dot. przetwarzania danych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

 1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl, telefon: 41 262 48 06.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza Twoje dane w celu realizacji ustawowych zadań szkoły.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Twoje dane będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
  Odbiorcami Twoich danych będą:
  Ty sam jako Strona postępowania, jako Wnioskodawca, Twoi Pełnomocnicy,
  Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców).
 1. Okres przechowywania danych osobowych:
  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazany w pkt. 3 celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 1. W przypadku przetwarzana danych w oparciu o zgodę, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest:
 • dobrowolne, jest konieczne do załatwienia sprawy,
 • wymogiem ustawowym, wynika z przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2018-05-28
Data publikacji:2018-05-28
Osoba sporządzająca dokument:Sylwester Misiura
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:1385