Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Ogłoszenie o zbędnych/zużytych składnikach majątku

9 maja 2023
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zbędnych/zużytych składnikach majątku

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

28 marca 2023
Czytaj więcej o: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

28 marca 2023
Czytaj więcej o: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

28 marca 2023
Czytaj więcej o: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

20 marca 2023
Czytaj więcej o: Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

20 marca 2023
Czytaj więcej o: Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

20 marca 2023
Czytaj więcej o: Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 07 listopada 2022 r.

w sprawie: przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – referenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

7 listopada 2022
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 07 listopada 2022 r.

Zapytanie ofertowe

w sprawie: zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych na dostawę i montaż sprzętu w ramach realizacji Programu Rządowego "Laboratoria Przyszłości" w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św.

29 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

w sprawie: zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 złotych na dostawę książek dla potrzeb realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św.

3 listopada 2021
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe