Klauzula Monitoring wizyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Klauzula informacyjna zbioru danych osobowych
„Monitoring wizyjny Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zbiorze „Monitoring wizyjny” jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, którego siedziba znajduje się na: ul. Stefana Żeromskiego 5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, e-mail: sekretariat@sms.ostrowiec.pl, telefon: 41 262 48 06.
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim przetwarza dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: wejście główne, wejście boczne dla osób uprawnionych - budynek Internatu, parking, korytarze budynku w Internacie oraz teren wokół budynku szkoły oraz Internatu.
 4. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
  Dane osobowe z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres maksymalnie 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim Twoich danych osobowych przysługuje Ci:
 • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo do usunięcia danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
 • prawo do przenoszenia swoich danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodny z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie.
 1. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
  Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
Data utworzenia:2018-06-06
Data publikacji:2018-06-06
Osoba sporządzająca dokument:Sylwester Misiura
Osoba wprowadzająca dokument:Sylwester Misiura
Liczba odwiedzin:1253