Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną

22 stycznia 2021
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 61/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.

Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną

6 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 54/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną

6 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 53/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie: powołania Szkolnej Komisji do przeprowadzania konkursów przedmiotowych w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

6 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 52/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 Euro

6 grudnia 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 51/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Zapytanie ofertowe

w sprawie: zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych
„Aktywna Tablica” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Żeromskiego 5 w Ostrowcu Św.

30 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe

Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. i wprowadzenia nauczania zdalnego ze względu na sytuację epidemiczną

2 listopada 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 49/2020 z dnia 26 października 2020 r.

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku

2 listopada 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku

Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: wprowadzenia Wewnątrzszkolnych instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w ZSOMS w Ostrowcu Św.

19 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 44/2020 z dnia 19 października 2020 r.

Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 19 października 2020 r.

w sprawie: zmiany trybu nauczania na  hybrydowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

19 października 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie nr 45/2020 z dnia 19 października 2020 r.